Collectie Gelderland

Fragmenten, aardewerk/glas/ijzer/lei/pijpaarde/bot/porselein,

Vondstmateriaal bestaande uit diverse fragmenten roodbakkend en witbakkend aardewerk, pijpaarde, ijzer, tegeltjes, glas en bot. Gevonden bij het nalopen van diverse molshopen op de noordelijke wallen, vooral tussen het Brakels Bastion en Bastion 1 (kleine stenen bastion) bij een activiteit van de NJBG.