Collectie Gelderland

Foto, papier, 20ste eeuw

Foto van het schilderij van M. Calisch uit 1860, voorstellende Hugo de Groot in Parijs.