Collectie Gelderland

Foto, papier, 20ste eeuw

Bezoek van een tiental juristen aan Fort Loevestein ten tijde van hoogwater in het voorjaar.