Collectie Gelderland

Het overvaren van de kist met Hugo de Groot

Centraal de roeiboot met de boekenkist. Hierop zit Elsje van Houweningen, wier rechterarm door een soldaat wordt vastgehouden. In de linkerhand houdt zij een doek. Verder een soldaat en een roeier in burgerkleding. Links een stuk Loevestein. Van hieruit wijst Maria van Reigersbergen op de hoofdscene. Links aan de horizon Woudrichem, rechts Gorinchem.