Collectie Gelderland

Waerachtige Historie Van 't Geslachte, Geboorte, Leven, Bedrijf, Gevangenisse, Examinatie, Bekentenisse, Rechters, Proceduren, Brieven, laatste VVoorden, en Doodt, Van wijlen Heer J. van Olden-Barnevelt, Ridder, Heere van den Tempel, Rodenrijs, Advocaet en Groot zegel Bewaerder van Hollandt &c. Neffens Sijn Remonstrantie aen hare Ed. Groot. Mog. Als mede De Sententien van Johan van Olden-Barnevelt, Gillis van Ledenbergh, Hugo de Groot, en Rombout Hoogerbeets.

Gerelateerd aan Hugo de Groot