Collectie Gelderland

Slot Loevestein, olieverf op paneel, 17e eeuw

<p>Rivieraanzicht van de vesting en het Slot Loevestein vanuit het westen. Aan de lage horizon rijst, links van het midden, het slot op, waar Maas en Waal samenvloeien. Rechts de noordelijke Waaloever met enkele huizen, die gedeeltelijk door boompartijen aan het oog worden onttrokken. Aan de verre horizon staan bomen en een kerkgebouw; op het water varen enkele vissers- en zeilboten. Zowel het elegante uiterlijk van het Slot als de topografie -de Waal is in werkelijkheid veel breder dan hier gesuggereerd is- getuigen van een artistieke vrijheid. Dit is des te opvallender, omdat de kunstenaar uit Gorkum afkomstig is en de situatie terdege gekend moet hebben. De overwegend bruinen en groenen van de oeverbegroeiing en bebouwing contrasteren sterk met de overwegend blauw van het water en de lucht. De drie wolkenformaties in de lucht zijn met warme bruintinten aangezet. In compositie en kleurgebruik vertoont het werk overeenkomsten met dat van schilders als Jan van Goyen en Aert van der Neer.&nbsp;</p>