Collectie Gelderland

Hugo de Groot verbergt zich in de boekenkist.

Centraal in een druk gemeubileerd vertrek stapt Hugo de Groot in de boekenkist, laatste woorden wisselend met zijn vrouw, Maria van Reigersbergen. Zij wijst naar zijn kleren op de stoel en de beddekoets, links op het portret. Rechts doorkijk naar tweede kamer, een kaart van Loevestein, geslachtswapens en daaronder een tafel met diverse attributen verwijzen naar de geschriften van De Groot.