Collectie Gelderland

Herdenkingspenning t.g.v. de ontsnapping van Hugo de Groot.

Afbeelding van twee gelegenheidspenningen, naar ontwerp van Johan Smeltsingh I (Nijmegen-Leiden 1703) dan wel II (Leiden 1668-na 1732): Beeldenaar boven links, portretbuste alla Romana, naar rechts, aanziend. Diverse randschriften.