Collectie Gelderland

Bouwers van sterke werken

<p>Nederlandse ingenieurs in het tweede tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1605-1648</p>