Collectie Gelderland

Interieur bijgebouwen, foto, 20ste eeuw

Archeologisch onderzoek in de barakken, voorafgaand aan de restauratie in 1980/1981.