Collectie Gelderland

Singraven, een havezate in Twente

Met prentbriefkaart van de gever