Collectie Gelderland

Fragmenten, aardewerk/glas,

Vondstmateriaal bestaande uit fragmenten aardewerk en een fragment glas.