Collectie Gelderland

Interieur bijgebouwen, foto, 1980

Manschappenlatrines in het 19de eeuwse latrinegebouw in 1980, voor aanvang van de restauratie. Deze ruimte had een grote toegangsopening zonder deur; er waren vier latrines. Het gebouw is vermoedelijk door de Genie in de laatste helft van de 19de eeuw tegen de voormalige Hoofdwacht aangebouwd.