Collectie Gelderland

Grotiana, gedenkraam, rechterpaneel

Afbeelding van paneel van het glas-in-lood raam in het huis van Daatselaer. Onder het portret van Erpenius en diens geslachtswapen is de dapperheid van de Romeinse senator in beeld gebracht. Deze scène wordt geflankeerd door Athene (Minerva) en Hermes (Mecurius) en hun attributen.