Collectie Gelderland

Nederland als polderland, Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land, tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste bijzonderheden, toegelicht door kaarten en teekeningen

Derde druk.<br>Pagina 36: beschrijving Merwede vanaf Slot Loevestein., Pagina 65: beschrijving Bommelerwaard ("eiland tussen Maas en Waal"), met vermelding van het Munnikenland.