Collectie Gelderland

De oudste bedelordekloosters in het Graafschap Holland en Zeeland, Serie: "Hollandse Studiën"