Collectie Gelderland

De vrede van Münster, de afsluiting van de tachtigjarige oorlog