Collectie Gelderland

Fluit, been, 16de eeuw

Fluitje, gemaakt van een rechter opperarmbeen (humerus) van een gans (anser-anser). Met mes bewerkt tot lokfluit voor plevieren, trekvogels die in grote zwermen samen met kieviten overvliegen. Door lokvogels en gefluit landen ze in een weiland, waarna een klapnet de rest doet. Vierde bekende van dit type in Nederland (2001).