Collectie Gelderland

Groote Platen-Atlas, ten gebruike bij het onderwijs in de Algemene Geschiedenis