Collectie Gelderland

Hugo de groot verbergt zich in de kist.

Centraal Hugo de Groot, geknield naast de kist, in gebed. Achter hem Marie van Reigersberg en Elsje van Houweningen, eveneens in gebed. Op de voorgrond enkele boeken. Een tol met zweep op de grond naast Maria. Achter de kist de beddekoets en naast de kist een stoel met mantel en hoed. Op tafel een zandloper. Tegen de wand een spiegel geflankeerd door twee portretschilderijen, een boekenplank met boeken en een klok. Door het openstaande raam valt zonlicht naar binnen, onder het raam een kruk.