Collectie Gelderland

Provincie Gelderland

Nederland gaat vanaf 1795 een nieuwe tijd in. Eerst als Bataafse Republiek, later als het Koninkrijk der Nederlanden zoals we dat nu kennen. Deze bestuurlijke veranderingen gaan gepaard met veel maatschappelijke vernieuwingen, zo worden ook de gildes opgeheven. Kunstenaars gaan vanaf de negentiende eeuw hierdoor minder vaak in de leer bij een meester, maar krijgen steeds vaker les in academies.

wordt niet gebruikt