Collectie Gelderland

Sleutelwerken van Gelderland

Sleutelwerken van Gelderland is een selectie van vijftig topwerken uit zeshonderd jaar kunstproductie in relatie tot de Gelderse provincie. 

Alhoewel Gelderland door de tijd heen verschillende verschijningsvormen heeft gekend is haar rol constant gebleven. Het is altijd een kruispunt geweest voor kunst. Vanaf de middeleeuwen tot heden. Al die tijd heeft de provincie bijzondere kunstenaars voorgebracht, aangetrokken en gehuisvest. Hun meesterwerken zijn inmiddels verspreid over binnen- en buitenland en in de belangrijkste musea en erfgoedinstellingen te zien. Uit een grove inventarisatie zijn negenenveertig sleutelwerken geselecteerd die van bijzondere kwaliteit zijn en een zekere mate van Gelderse zeggingskracht bezitten.

De sleutelwerken zijn verdeeld over drie perioden, gebaseerd op en genoemd naar belangrijke geschiedkundige verschijningsvormen van Gelderland. Politiek en cultuur gaan namelijk vaak hand in hand. Grote veranderingen in een maatschappij hebben invloed op hoe mensen, en dus ook kunstenaars, de wereld om zich heen beleven. Voor deze selectie van de Gelderse Sleutelwerken wordt begonnen bij de verheffing van het graafschap Gelre tot hertogdom. De eerste periode ‘Hertogdom Gelre’ eindigt in de zestiende eeuw, waarna er verder gegaan wordt met de tweede periode, het gewest Gelrelant. De derde periode, die begint na de opheffing van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en doorloopt tot vandaag, omvat Gelderland als provincie.