Collectie Gelderland

Vroege middeleeuwen

Tijdens Gelderland in de vroege middeleeuwen ontstaan plaatsen waar we nu wonen. De Frankische machthebbers brengen het Christendom en kerken worden gesticht. De Vikingen komen en plunderen belangrijke plaatsen als Nijmegen, Tiel en Zutphen.