Collectie Gelderland

Romeinse tijd

De Rijn vormt de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, ook wel limes genaamd. Deze limes loopt dus dwars door Gelderland. De Romeinen nemen geloof, welvaart en kennis mee, maar door hun komst ontstaan ook spanningen tussen verschillende volkeren.