Collectie Gelderland

Prehistorie

We reizen door Gelderland in de prehistorie. Het landschap verandert. IJsmassa's duwen het land omhoog en er ontstaan stuwwallen. Door de eeuwen heen verandert het klimaat, waardoor jagen en verzamelen plaatsmaakt voor landbouw en veeteelt.