Collectie Gelderland

Graafschap en Hertogdom

We reizen naar het Graafschap en Hertogdom. De regio raakt meer verbonden met elkaar, de macht van steden en ridders groeit en Gelre krijgt een grotere rol op het Europese politieke toneel. Gelre verzet zich tegen inlijving door Habsburg.