De 80-jarige oorlog was een roerige tijd in de Berghse geschiedenis. Er waren spanningen tussen de edelen in de Nederlanden en de regerende vorst Philips II. In 1572 probeert Willem van den Bergh zijn kasteel weer in te nemen, nadat hij moest vluchten. Zijn kasteel is dan ingenomen door Drost Anderlecht. Gaat het Graaf Willem lukken zijn kasteel terug te krijgen?

We gaan terug naar die tijd o.a. met de ‘Compagnie Grolle’ en ‘MARS Compagnie te voet’. Er is een kampement met mensen uit die tijd en er zijn verschillende doe activiteiten voor kinderen in en rondom het kasteel. 

Kom tijdens Pinksteren op zondag 9 en maandag 10 juni tussen 11.00 en 17.00 uur naar Kasteel Huis Bergh en beleef het mee!

Voor openingstijden en de activiteiten van kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg: www.huisbergh.nl of bel 0314-661281.


Powered by: