Collectie Gelderland

Geen titel

randscherfje 'Hunneschans-aardewerk' (combinatie Badorf/Pingsdorf), Uddelermeer.