Collectie Gelderland

urn

Urntje van aardewerk. Oude verlijmingen en aanvullingen; barsten; oppervlaktebeschadigingen.