Collectie Gelderland

Geen titel

wig van toetssteen, aan alle zijden bewerkt, en slechts aan den waaier een weinig geschonden