Collectie Gelderland

De gebouwsporen N. en O. in de Batavenburcht, geszien vanaf de Z.W. hoek, van N in de richitng Z.W.-N.O.