Collectie Gelderland

Model van een Wijchens huis in Oudheidkamer Wijchen