Collectie Gelderland

Woerd. Gebouwsporen, paalgaatjes, greppels en afvoergoten westelijk langs S op de plaategrond. Genomen van Z. naar N. met op de voorgrond de noordelijke gebouwsleuf van het gebouwtje F