Collectie Gelderland

Geen titel

Urntje van aardewerk. Oude verlijmingen en aanvullingen; lacune in de rand.