Collectie Gelderland

Geen titel

Vz: Crispus n.r. als consul met trabea en scepter, IUL CRI[SP]US NOB CAES, Kz: globe op altaar, waarop VO/TIS/XX, BEATA TRANQVILLITAS, in afsn. .PTR.