Collectie Gelderland

Put bij een heuvel bij verdere ontgraving, Dr. Holwerda. RMO opgravingstent, NL vlag

De archeoloog Holwerda ontvangt de geïnteresseerde bezoeker dominee D.I.C. Heldring uit Nijbroek. De beide heren staan links op de foto. Holwerda kijkt recht in de camera; Heldring mijmert wat. De beide heren hebben zojuist een goede sigaar opgestoken. Rechts staat een groepje werklieden, jonge jongens soms. Zij dragen klompen, werkkleding en een pet en staan met de schop in de hand. Ze waren net nog bezig met het uitgraven van de grafkuil onder de grafheuvel. Tweede van links is A. Bosch; vijfde van links is A. Scholten.