Collectie Gelderland

Geen titel

Zwart geverniste beker op kleine voet met bolle buik, waarop een zich naar boven toe vernauwende klokvormige hals. Buik en schouderrand versierd met totaal drie horizontale lijnen van ingedraaide verticale streepjes. 4e eeuw na Chr.