Collectie Gelderland

Geen titel

Urntje van Kümmerkeramiek. Oude verlijmingen en aanvullingen; enkele oppervlaktebeschadigingen.