Collectie Gelderland

fragment van een bijl

fragment (snede) van een groten hamer of bijl