Collectie Gelderland

Geen titel

Urntje, aardewerk (zwart). Met een gat in de bodem, een scherf van de rand af en slijtageplekken op het urntje zelf.