Collectie Gelderland

Geen titel

Bronzen vishaak (op inv. kaart foutief beschreven als een fragment van een spiraalfibula).