Collectie Gelderland

sikkel

vuurstenen sikkel, aan de beide uiteinden afgebroken. Sporen ven een bronzen gevest zijn nog zichtbaar