Collectie Gelderland

urn

Kleine La Tène-urn van aardewerk. Instabiele oude verlijmingen (in stukken gestort) en aanvullingen; oppervlaktebeschadiging.