Collectie Gelderland

Geen titel

Bord van terra sigillata met stempel in de bodem. Een wandscherf ontbreekt; lichte oppervlaktebeschadigingen.