Collectie Gelderland

Geen titel

Fragment (pijpaarde) van een zittend beeldje (lichtbruin) behorende tot de Middeleeuwen en R.C. godsdienst. Het hoofd, de linkerbovenarm en rechtervoet ontbreken, in elke hand een kruis; de ene hand omlaag ter hoogte van de knieën; de linkerhand even beneden de borst houdende.Van onder een gat om het met een pen vast te maken, gevonden bij de hernieuwing van de walmuur bij de hertog Steeg-poort te Nijmegen in 1830.