Collectie Gelderland

Geen titel

Urntje van aardewerk. Verticale barst vanuit de rand; deel van de rand ontbreekt.