Collectie Gelderland

Geen titel

halve vuurstenen bijl, over het gehele oppervlak geslepen; aan de snede enigszins beschadigd