Collectie Gelderland

urn

Wijd en laag Hallstatturntje van aardewerk. Instabiele oude verlijmingen en aanvullingen; deel van de rand ontbreekt.