Collectie Gelderland

Geen titel

Terra nigra-achtige knikpot met rolstempelversiering. Oppervlak behoorlijk beschadigd; oude verlijmingen en aanvullingen.