Collectie Gelderland

Geen titel

Knikpot met raadjesversiering. Stuk van de rand ontbreekt; oude verlijmingen en aanvullingen.